Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban lãnh đạo trường TH xã Quân Chu, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Ngày 11/9/2020 Chi đoàn giáo viên trường TH xã Quân Chu tiến hành Đại hội ...