Friday, 10/07/2020 - 19:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học xã Quân Chu

Hình ảnh về những biện pháp trong sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Thị Hòa - GV giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4C

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)

Học sinh thực hiện kĩ năng thuyết trình thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ

Kĩ năng trang trí lớp học

Kĩ năng mua bán qua trò chơi "Đi chợ"

Kĩ năng thuyết trình trong giờ sinh hoạt lớp

Kĩ năng hợp tác, đoàn kết khi chơi trò chơi dân gian - Trò chơi "Kéo co"

Rèn kĩ năng tư duy cho học sinh qua trò chơi "Ô ăn quan"