Saturday, 18/09/2021 - 23:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học xã Quân Chu

KH tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid – 19

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ QUÂN CHU

Số: 60/KH-THXQC

 

                                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Quân Chu, ngày 30 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện

phòng chống dịch bệnh Covid – 19


I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ kế hoạch 1578 /UBND-GDĐT V/v thực hiện năm học mới 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;  

Căn cứ Công văn số 2645/UBND-KGVX ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả;

Căn cứ Công văn số 3464/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ vào điều kiện, thực tế nhà trường; trường tiểu học xã Quân chu xây dựng kế hoach: Tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid – 19 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị năm học của Bộ GDĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên và hướng dẫn của ngành y tế.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo các cơ sở giáo dục trong toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ năm học theo đúng Chỉ thị và Khung kế hoạch thời gian năm học.

- Đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY – HỌC

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh

* Về phòng chống dịch bệnh

- Chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành giáo dục, ngành y tế và chính quyền địa phương. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại trường học, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể trên địa bàn để theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin của ngành y tế và của Ban Chỉ đạo các cấp về tình hình dịch bệnh.

- Tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh học sinh không ra khỏi nơi cư trú, hạn chế tiếp xúc với người thường xuyên đi xa hoặc mới đi xa trở về địa phương. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế; tự theo dõi và giữ gìn sức khỏe, chủ động thông báo với cơ quan y tế địa phương, với nhà trường nếu có dấu hiệu về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở...

- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tự theo dõi sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt ở nhà, trước khi đến trường, nếu có dấu hiệu bất thường sốt, ho, khó thở..., thì tạm thời không đến trường, báo cáo cho lãnh đạo nhà trường, đến cơ quan y tế để được khám và điều trị kịp thời.

- Cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện đúng quy trình đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian đi đến trường, từ trường về nhà và trong lớp học.

- Yêu cầu tất cả các cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh khi quay trở lại trường phải thực hiện khai báo y tế 100% và lịch trình di chuyển trong thời gian 14 ngày gần nhất.

- Những học sinh thuộc diện cách ly y tế (F1, F2, người về từ vùng dịch …) và thuộc các địa phương đang thực hiện quy định giãn cách xã hội, không được đến trường, thực hiện học trực tuyến.

* Về chuyên môn

- Tích cực, chủ động xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT.

- Tổ chức tập huấn công tác dạy học trực tuyến tới 100% cán bộ, giáo viên.

- Chủ động phối hợp với cha, mẹ học sinh trong rà soát các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2021-2022, quan tâm tới các thiết bị đảm bảo yêu cầu học trực tuyến của học sinh.

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động triển khai xây dựng hệ thống học liệu đảm bảo cho công tác dạy học, chú trọng xây dựng học liệu đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến.

1.2. Công tác rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

-  Rà soát hệ thống vòi nước, xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát khuẩn đảm bảo đủ phục vụ cho giáo viên và học sinh; Đảm bảo không quá 30 học sinh/1 vòi nước;  trước mỗi phòng học bố trí 02 lọ dung dịch rửa tay khô; 01 bình dung dịch sát khuẩn để thực hiện vệ sinh sát khuẩn sau mỗi buổi học.

- Chuẩn bị đủ số lượng máy đo thân nhiệt điện tử và cán bộ thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt đảm bảo không quá 100 học sinh/01 máy đo; bố trí ô (hoặc mái che tạm thời) để che mưa, nắng đặt ở vị trí phù hợp, đảm bảo thực hiện giãn cách tại khu vực cổng trường (điểm trường trung tâm và điểm trường lẻ).

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên nhà trường, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn toàn bộ phòng học hoàn thành trước ngày học sinh tựu trường và trước ngày khai giảng năm học mới 02 ngày.

2. Phương án tổ chức khai giảng năm học mới

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường xây dựng phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn phòng chống dịch với các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Yêu cầu chung:

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 05/9/2021 bắt đầu từ 7h30.

Chương trình Lễ khai giảng năm học 2021-2022 có các nghi thức: Đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước; tuyên bố khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường; đánh trống khai trường (không quá 60 phút). 

Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

Tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng – Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Thời gian thực hiện Lễ khai giảng là 60 phút.

2.2. Phương án thực hiện

* Phương án 1: Tổ chức khai giảng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện văn bản của UBND tỉnh cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19 (CV số 1235/UBND-KGVX ngày 08/5/2021).

Yêu cầu thực hiện:

- Lễ Khai giảng được tổ chức tại phòng họp trực tuyến hoặc tại sân khấu của các nhà trường. Mỗi nhà trường xây dựng kênh Facebook hoặc YouTube để truyền trực tiếp phần chung của Lễ khai giảng (chào cờ, hát quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước; tuyên bố khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường; đánh trống khai trường).

- Học sinh tham dự tại nhà qua các phương tiện thông minh. Các trường chủ động liên hệ với cha, mẹ học sinh để chuẩn bị điều kiện cho học sinh tham dự Lễ khai giảng trực tuyến.

- Sau khi kết thúc phần chung, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt trực tuyến với học sinh lớp chủ nhiệm (kế hoạch học tập; nội quy trường, lớp...).

* Phương án 2: Tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến

Yêu cầu thực hiện:

- Tổ chức đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, lớp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, mỗi lớp cử 8 học sinh đại diện tham dự, riêng khối lớp 1 tham gia 100% để đảm bảo vị trí giãn cách giữa mỗi học sinh tối thiểu là 1m.

- Để đảm bảo phân luồng, giãn cách học sinh trước và sau khi tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Nhà trường yêu cầu phụ huynh đưa học sinh khối 1 đến trường trong khoảng thời gian từ 6h30’ đên 7h các học sinh khác đến trường trong khảng thời gian từ 7h đến 7h20’. Thời gian đón học sinh lớp 1 từ 9h30’ đến 10h, các lớp khác từ 10h đến 10h30’.

- Thực hiện việc đeo khẩu trang đối với tất cả GV, HS trong Lễ khai giảng (dùng băng, đĩa nhạc bài Quốc ca ghi sẵn).

- Không tổ chức các hoạt động phần Hội sau Lễ khai giảng.

3. Xây dựng phương tổ chức dạy - học

3.1. Phương án tổ chức học trực tiếp

* Điều kiện thực hiện: Khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát,  công tác phòng dịch bệnh được đảm bảo

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

Tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an toàn; yêu cầu đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cụ thể như sau:

- Nhà trường chuẩn bị đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày học sinh đến trường khai giảng năm học mới như quy định tại mục 2.

 - Đối với học sinh nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và của ngành giáo dục.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phối hợp chặt chẽ với cha, mẹ học sinh để quản lý học sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn học sinh trong việc cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh (nếu có).

- Thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện đúng quy trình đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian đi đến trường, từ trường về nhà và trong lớp học.

* Tổ chức dạy – học

- 100% học sinh đến trường học bình thường.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc bình thường.

- Dạy học trực tiếp; Kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; khuyến khích hình thức bồi dưỡng, tập huấn theo hình thức trực tuyến.

- Tổ chức các hoạt động đông người như: khai giảng, chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể thao, thể dục giữa giờ, văn nghệ, các cuộc thi, tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động tương tự khác phải đảm bảo các quy định quy định của UBND tỉnh, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Sở GDĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.2. Phương án vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến

* Điều kiện thực hiện:Theo quy định tại công văn 2686 của BCDQG về PCD covid-19 (Một sốít xã  trong huyện xuất hiện F0 nhưng đã được kiểm soát)

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

-  Thực hiện chia lớp mỗi lớp làm 2 ca: một nửa học sáng và một nửa học chiều để đảm bảo không vượt quá 20 người/phòng học, giãn tối đa khoảng cách giữa các học sinh trong lớp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các học sinh là 1,0 mét; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học và ôn tập.

* Tổ chức dạy – học

+ Mỗi buổi có 50% số học sinh đến trường học trực tiếp, 50% số học sinh còn lại đến trường học khác; ưu tiên học trực tiếp đối với học sinh lớp 1.

+ Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc đảm bảo công việc và thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

+ Kết hợp dạy học; kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; tăng cường công tác chuyển đổi số trong dạy học.

+ Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp theo hình thức trực tuyến.

+ Không tổ chức các hoạt động đông người như: khai giảng, chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể thao, thể dục giữa giờ, văn nghệ, các cuộc thi, tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động tương tự khác.

3.3. Phương án dừng đến trường, học trực tuyến

* Điều kiện thực hiện: Khi dịch bệnh phức tạp, nhiều địa bàn xuất hiện F0 và thực hiện giãn cách ở địa phương.

* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh

- Xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường.

- Chuẩn bị điều kiện trang, thiết bị, phần mềm dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh phương tiện, phương pháp học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Phối hợp với Sở TTTT, Viettel, và các nhà cung cấp triển khai phần mềm dạy học trực tuyến miễn phí (Viettelstudy, VNPT-Elearning, K12online, Microsoft Teams ...). Tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho học sinh được học tập trực tuyến thông qua mạng internet và truyền hình.

* Tổ chức dạy – học

+ Toàn bộ 100% học sinh tạm dừng đến trường, thực hiện học theo hình thức trực tuyến.

+ Hằng ngày phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên đến trường làm nhiệm vụ thường trực.

+ Dạy học; kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.

+ Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, hội họp theo hình thức trực tuyến.

+ Không tổ chức các hoạt động đông người như: khai giảng, chào cờ đầu tuần, mít tinh, thể thao, thể dục giữa giờ, văn nghệ, các cuộc thi, tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động tương tự khác.

4. Áp dụng phương án dạy học

- Tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương và theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỤC HIỆN

Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ CBGVNV và học sinh nhà trường.

- Báo cáo kế hoạch triển khai tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19về Phòng GDĐTvà UBND xã.

- Tùy theo diễn biễn của dịch bệnh, nhà trường thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của các kế hoạch chuyên môn hay công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phương án dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòngchống dịch bệnh Covid-19. Trường Tiểu học xã Quân Chu đề nghị CBGV-NV và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);

- UBND xã (báo cáo);

- CBGVNV nhà trường (T/h);

- Phụ huynh HS (P/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Văn Ty

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 48
Tháng 09 : 1.214
Năm 2021 : 13.231