Sunday, 25/09/2022 - 06:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học xã Quân Chu

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường TH xã Quân Chu;

Căn cứ vào thình hình thực tế của đơn vị,

Trường TH xã Quân Chu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm 2019-2020

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG TH XÃ QUÂN CHU

 

Số: 40/KH-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Quân Chu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

          

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường TH xã Quân Chu;

Căn cứ vào thình hình thực tế của đơn vị,

Trường TH xã Quân Chu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm 2019-2020 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 100% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các khu có điều kiện học tập ổn định và tổ chức cho HS học từ 9-10 buổi/tuần.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 04 lớp

- Số HS: 103 học sinh

- Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc xã Quân Chu

*Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 05/6/2019. (Không tuyển sinh trước thời gian qui định).

4. Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tuyển sinh vào lớp 1.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

Lưu ý: Khi lập thủ tục tuyển sinh, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cần đối chiếu sự trùng khớp giữa Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh.

+ Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non (nếu có);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

– Lưu ý: Tuyệt đối không tiếp nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1. Nhà trường cần thực hiện các biện pháp tích cực để huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường, tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc ít người, … được đi học.

Đối với trẻ con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật phải phô tô minh chứng kèm theo, kèm bản gốc để đối chiếu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND xã Quân Chu, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại nhà trường; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong xã.

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2019-2020 và thực hiện tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu. Hiệu trưởng ký và đóng dấu vào đơn xin vào lớp 1. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Bản sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh này.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện công việc tuyển sinh và lưu đầy đủ các nội dung và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Website của trường;

- Hội đồng tuyển sinh (để th/h);

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Dương Văn Ty


Kế hoạch tuyển sinh(1).docx

Tác giả: Bùi Liễu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 141
Tháng 09 : 1.164
Năm 2022 : 16.441